امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - صد و هجدهمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شورا (49600/98/د) (1398/07/20)


فایلعنوان
صد و هجدهمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شوراصد و هجدهمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شورا