امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - صد و بیستمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شورا (49946/98/د) (1398/08/04)


فایلعنوان
صد و بیستمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شوراصد و بیستمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شورا