امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - صد و بيست و يكمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا (50022/98/د) (1398/08/08)


فایلعنوان
صد و بيست و يكمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شوراصد و بيست و يكمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا