امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصد و بيست و دومين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا (50071/98/د) (1398/08/11)


فایلعنوان
يكصد و بيست و دومين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورايكصد و بيست و دومين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا