امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصد و بيست و ششمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي و املاك شورا (50580/98/د) (1398/09/06)


فایلعنوان
يكصد و بيست و ششمين  جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي و املاك شورايكصد و بيست و ششمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي و املاك شورا