امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصد و سي و يكمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي و املاك شورا (50977/98/د) (1398/09/23)


فایلعنوان
يكصد و سي و يكمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي و املاك شورايكصد و سي و يكمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي و املاك شورا