امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصد و سي و دومين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي و املاك شورا (51096/98/د) (1398/09/30)


فایلعنوان
يكصد و سي و دومين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي و املاك شورايكصد و سي و دومين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي و املاك شورا