امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصد و سي و سومين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي و املاك شورا (51261/98/د) (1398/10/04)


فایلعنوان
يكصد و سي و سومين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي و املاك شورايكصد و سي و سومين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي و املاك شورا