امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - صد و سي و چهارمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا (51245/98/د) (1398/10/07)


فایلعنوان
صد و سي و چهارمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شوراصد و سي و چهارمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا