امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - صد و چهل و ششمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا (52314/98/د) (1398/12/03)


فایلعنوان
صد و چهل و ششمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شوراصد و چهل و ششمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا