امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - صد و چهل و هشتمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا (52622/98/د) (1398/12/19)


فایلعنوان
صد و چهل و هشتمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شوراصد و چهل و هشتمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا