امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - صد و پنجاه و هشتمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا (1112/99/د) (1399/03/10)


فایلعنوان
صد و پنجاه و هشتمين  جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شوراصد و پنجاه و هشتمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا