امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی - يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه، امورحقوقي و املاك شورا (3858/99/د) (1399/07/12)


فایلعنوان
يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه، امورحقوقي و املاك شورايكصد و هفتاد و چهارمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه، امورحقوقي و املاك شورا