امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - هفتادمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا (٤٥٢٨٦/٩٧/د) (1397/11/27)


فایلعنوان
هفتادمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شوراهفتادمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا