امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - نود و سومین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا (49359/98/د) (1398/07/10)


فایلعنوان
نود و سومین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورانود و سومین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا