امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - نود و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (49602/98/د) (1398/07/17)


فایلعنوان
نود و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورانود و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا