امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - نود و پنجمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (49903/98/د) (1398/08/01)


فایلعنوان
نود و پنجمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورانود و پنجمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا