امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - نود وششمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (50066/98/د) (1398/08/08)


فایلعنوان
نود وششمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورانود وششمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا