امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - جلسه كارشناسي كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (50065/98/د) (1398/08/06)


فایلعنوان
جلسه كارشناسي كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شوراجلسه كارشناسي كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا