امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - نود و هشتمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (50505/98/د) (1398/08/29)


فایلعنوان
نود و هشتمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورانود و هشتمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا