امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - نود و نهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (50611/98/د) (1398/09/06)


فایلعنوان
نود و نهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورانود و نهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا