امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصدمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (50961/98/د) (1398/09/20)


فایلعنوان
يكصدمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصدمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا