امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و يكمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (51077/98/د) (1398/09/27)


فایلعنوان
يكصد و يكمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصد و يكمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا