امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و دومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (51232/98/د) (1398/10/04)


فایلعنوان
يكصد و دومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصد و دومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا