امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و سومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (51426/98/د) (1398/10/11)


فایلعنوان
يكصد و سومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصد و سومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا