امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (51592/98/د) (1398/10/18)


فایلعنوان
يكصد و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصد و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا