امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و ششمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (51898/98/د) (1398/11/02)


فایلعنوان
يكصد و ششمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصد و ششمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا