امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (52009/98/د) (1398/11/08)


فایلعنوان
يكصد و هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصد و هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا