امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و نهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (52157/98/د) (1398/11/16)


فایلعنوان
يكصد و نهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصد و نهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا