امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و پانزدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (323/99/د) (1399/02/03)


فایلعنوان
يكصد و پانزدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصد و پانزدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا