امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و دوازدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (382/99/د) (1399/01/20)


فایلعنوان
يكصد و  دوازدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصد و دوازدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا