امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و نوزدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (1046/99/د) (1399/03/07)


فایلعنوان
يكصد و نوزدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصد و نوزدهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا