امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - يكصد و سي و پنجمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا (3764/99/د) (1399/07/06)


فایلعنوان
يكصد و سي و پنجمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورايكصد و سي و پنجمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا