امروز: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - شصت و یکمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (٤٤٧٨٥/٩٧/د) (1397/10/30)


فایلعنوان
شصت و یکمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهریشصت و یکمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری