امروز: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - نود و يكمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري (49656/98/د) (1398/07/21)


فایلعنوان
نود و يكمين  جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهرينود و يكمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري