امروز: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - نود و سومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري (49853/98/د) (1398/07/28)


فایلعنوان
نود و سومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهرينود و سومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري