امروز: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - نود و چهارمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري (49992/98/د) (1398/08/06)


فایلعنوان
نود و چهارمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهرينود و چهارمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري