امروز: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - نود و ششمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري (50373/98/د) (1398/08/26)


فایلعنوان
نود و ششمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهرينود و ششمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري
نود و ششمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهرينود و ششمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري