امروز: شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - نود و هفتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري (50508/98/د) (1398/09/03)


فایلعنوان
نود و هفتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهرينود و هفتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري