امروز: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - نود و هشتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري (50595/98/د) (1398/09/05)


فایلعنوان
نود و هشتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهرينود و هشتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري