امروز: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - نود و نهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري (50667/98/د) (1398/09/10)


فایلعنوان
نود و نهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهرينود و نهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري