امروز: شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - صد و يكمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري (50947/98/د) (1398/09/21)


فایلعنوان
صد و يكمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهريصد و يكمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري