امروز: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - يكصد و هشتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري (51757/98/د) (1398/10/29)


فایلعنوان
يكصد و هشتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهرييكصد و هشتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري