امروز: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - يكصد و چهاردهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري (52663/98/د) (1398/12/21)


فایلعنوان
يكصد و چهاردهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهرييكصد و چهاردهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري