امروز: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - يكصد و پانزدهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري (43/99/د) (1399/01/17)


فایلعنوان
يكصد و پانزدهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهرييكصد و پانزدهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري