امروز: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - يكصد و بيست و يكمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري (455/99/د) (1399/02/14)


فایلعنوان
يكصد و بيست و يكمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهرييكصد و بيست و يكمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري