امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هفتادمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (49994/98/د) (1398/08/04)


فایلعنوان
هفتادمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهفتادمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا