امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هفتادويكمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (50397/98/د) (1398/08/25)


فایلعنوان
هفتادويكمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهفتادويكمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا