امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هفتادودومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (50689/98/د) (1398/09/09)


فایلعنوان
هفتادودومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهفتادودومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا