امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هفتادوسومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (50822/98/د) (1398/09/16)


فایلعنوان
هفتادوسومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهفتادوسومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا